Politika privatnosti i uvjeti korištenja osobnih podataka te opći uvjeti korištenja

1. Ovim se Općim uvjetima uređuju opći uvjeti korištenja MIDAS PLATFORME kao usluge pružene korisniku od strane trgovačkog društva Midas Network d.o.o. Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, OIB:44561205245 temeljem Ugovora zaključenog između korisnika i trgovačkog društvu Midas Network d.o.o. Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, OIB:44561205245.

2. Pod pojmom korisnika podrazumijeva se svaka pravna ili fizička osoba koja posredno ili neposredno koristi usluge MIDAS PLATFORME trgovačkog društva Midas Network d.o.o. Radnička cesta 47, 10 000 Zagreb, OIB:44561205245.

3. Suradnjom sa Midas Network d.o.o. te korištenje usluga Midas Network d.o.o. putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.

4. Korisnik potvrđuje da Midas Network d.o.o. ne utječe na bilo koji način na kreiranje, filtriranje, pribavljanje i distribuiranje sadržaja koji se oglašavaju putem MIDAS PLATFORME, te nema nadzor nad izvorom navedenih sadržaja.

5. Korištenjem usluga korisnik prihvaća, prima na znanje i upoznat je da Midas Network d.o.o. ne snosi i neće snositi ikakvu odgovornost za bilo kakve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica, itd.) koji se oglašavaju korištenjem MIDAS PLATFORME, putem korisnika ili bilo kojih trećih osoba.

6. Korištenjem usluga Midas Network d.o.o. korisnik prihvaća svoju isključivu odgovornost za sve sadržaje (u vidu tekstova, slika, web stranica, itd.) koje oglašava korištenjem MIDAS PLATFORME.

7. Korisnik je suglasan da će odmah, bez odlaganja, po saznanju za bilo kakve sadržaje koji bi bili protivni pozitivnim zakonskim propisima ili bi mogli značiti kršenje ugovora, obavijestiti o istome Midas Network d.o.o. koji su ovlašteni takve sadržaje bez odlaganja ili suglasnosti ikoje ugovorne strane, eliminirati iz sustava. Ukoliko je dvojbeno da li neki sadržaj spada pod one protivne pozitivnim zakonskim propisima, ugovorne strane odnosno korisnik su suglasne da je Midas Network d.o.o. ovlašten sam procjeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj, čime se korisnik unaprijed odriče ikakvih zahtjeva spram Midas Network d.o.o. koji bi bili ugovorne ili izvanugovorne, građanskopravne ili kaznenopravne naravi.

8. Korisnik je suglasan da je Midas Network d.o.o. ovlašten po saznanju o oglašavanju bilo kakvih sadržaja koji bi i bili protivni pozitivnim zakonskim propisima do kojih je saznanja došao na drugi način nego je predviđeno u točki 7. ovih uvjeta sam, bez ikakvog daljnjeg odobrenja ili suglasnosti ikoje strane, ukloniti predmetne sadržaje iz sustava pružanja usluga. Ukoliko je dvojbeno da li neki sadržaj spada pod one protivne pozitivnim zakonskim propisima, ugovorne strane odnosno korisnik su suglasne da je Midas Network d.o.o. ovlašten sam procjeniti da li je takav sadržaj protivan pozitivnim zakonskim propisima ili ne, te ukloniti takav sadržaj, čime se korisnik unaprijed odriče ikakvih zahtjeva spram Midas Network d.o.o. koji bi bili ugovorne ili izvanugovorne, građanskopravne ili kaznenopravne naravi.

9. Korisnik ovim putem prihvaća da Midas Network d.o.o. neće participirati u bilo kakvoj odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje sustava MIDAS PLATFORME i za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja iste, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja iste.