EU financiranje


Naziv projekta:
Midas Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i sl. norme)

Naziv korisnika:
Midas Network d.o.o.

Kratki opis:
Midas nudi najprirodniji način promoviranja priča i usmjerava korisnike na sadržaj klijenata. Trenutno surađujemo s preko 300 izdavača i content partnera, te preko naše platforme isporučamo preko 200 milijuna preporuka dnevno. S nama surađuje preko 900 oglašivača. Naša je platforma optimizirana za distribuciju nativnih oglasa. Za tvrtke koje objavljuju sponzorirani sadržaj, Midas nudi najprirodniji način promoviranja priča i generiranja prometa s masovne mreže velikih medija, nišnih izdavača i blogera. Prednosti koje se ostvaruju suradnjom s Midasom su:
• Garantirani promet
• Angažirana publika
• Jednostavnost korištenja
• Isplativost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Ukupna vrijednost projekta:
237.500,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:
161.500,00 HRK

Kontakt osoba za više informacija:
Sven Čujić
e-mail: [email protected]

Više informacija na:
https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/