Naziv projekta:
Modificiranje i komercijalizacija razvijenog Midas NLP servisa

Naziv korisnika:
Midas Network d.o.o.

Kratki opis:
Midas NLP je servis koji omogućava automatsku klasifikaciju članaka. Radi se o velikom poboljšanju postojećeg Midas sustava, točnije softverske platforme. Midas NLP će omogućiti da se klasifikacija članaka radi automatski što su do sada portali radili ručno, a što je rezultiralo čestim greškama te je broj klasa bio ograničen na 20. Midas NLP će omogućavati preko 2000 klasa (oko 1200 za oglašivače i 800 za portale). Rješenje će biti temeljeno na sadržaju preko 1.200.000 članaka koje Midas ima u sustavu te će dodatno razviti model koji će se moći primijeniti za više jezika. Za početak ćemo Midas NLP koristiti za napredak Midas platforme, ali kasnije postoji namjera da ga se izdvoji u zaseban proizvod pa bi na taj način doseg bio globalan.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i operativnog programa konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. (kod Projekta KK.03.2.204.0116)

Ukupna vrijednost projekta:
1.148.952,00 HRK

Iznos EU potpore:
849.109,19 HRK

Kontakt osoba za više informacija:
Sven Čujić
e-mail: [email protected]